VA-sanering Sandslätt

Nybro Energi kommer att sanera vatten- och avloppsledningar i Sandslätt. Arbetet utförs av Kanonaden AB och påbörjas i vecka 10 och pågår under våren och försommaren 2021.

Följande område berörs:
Rosenströmsvägen östra del (från Barklunds väg till väg 125)
Barklunds väg

VA-anläggningen fungerar som vanligt under pågående arbete.

Om det skulle uppstå problem är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

Verksamhet: Vatten/Avlopp

Område: Sandslätt, Rosenströmsvägen, Barklunds väg

Feltyp: Planerad arbete

Status: Arbete pågår

Barklunds väg, Alsterbro, Sverige

VA-sanering Sandslätt

Barklunds väg, Alsterbro, Sverige