Strömlöst Wasagatan / grönvägen

Påkört kabelskåp orsakar strömavbrott. Reperation påbörjat.

Verksamhet: Elnät

Område: Nybro

Feltyp: Elavbrott

Status: Arbete pågår

Nybro

Strömlöst Wasagatan / grönvägen

Nybro