Störningar i vattneleveransen – Gullaskruv

2018-11-24 kl 12:45
————————————
Spolningen av ledningsnätet är nu färdigstäld i Gullaskruv. Vissa abonenter kan eventuellt uppleva fortsatta störningar i form av grumligt vatten. Detta avhjälpes genom att spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna. Tänk på att spola i kran som är placerad närmst vattenmätaren.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.
• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Kundtjänst på Nybro Energi

2018-11-24 kl 11:30
————————————
Personal från Nybro Energi utför nu spolning av ledningsnätet. I samband med arbetet kan flertalet abonnenter uppleva tryckstörningar samt brunt vatten spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Kundtjänst på Nybro Energi

2018-11-24 kl 08:00
———————————-
Abonnenter i området kring värdshusvärden i Gullaskruv kan uppleva brunt eller grumligt vatten.
Personal från Nybro Energi kommer under förmiddagen spola ledningsnätet. Abonnenter i området kan därför uppleva större störningar i samband med arbetet.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.
• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Kundtjänst på Nybro Energi

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Orrefors

Feltyp

Driftstörning

Status

Felet åtgärdat