Störningar i vattenleveransen Nybro tätort.

2018-05-01 12:00
Efter veckans driftproblematik vid en av våra distributionsanläggningar är vi nu i full drift igen. Samtliga reservoarer är fyllda till normala nivåer. Vi på Nybro Energi vill passa på att tacka våra kunder för ert engagemang!

2018-04-30 10:30
Efter gårdagens driftproblem vid en av våra distributionsanläggningar är vi nu i full drift igen. Vi har fortfarande låga nivåer i våra reservoarer och uppmanar till en fortsatt sparsam vattenförbrukning. Vi beräknar att vi har fyllt upp våra reservoarer sent ikväll eller under natten. Boende i drabbade områden bör därmed inte längre märka av problemen som varit med lågt tryck eller flöde.

2018-04-30 kl 08:00
Nivåerna i reservoarerna har under natten fortsatt att stiga, vi är fortfarande inte uppe i normala nivåer. Vi ber därför samtliga abonnenter att hushålla med vattnet och undvika stora uttag under förmiddagen.

Vi uppdaterar informationen löpande.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.
___________________________________________________________

2018-04-29 kl 22:30
Nivåerna i reservoarerna har under kvällen fortsatt att stiga, vi är fortfarande inte uppe i normala nivåer. Vi ber därför samtliga abonnenter att hushålla med vattnet och undvika stora uttag under morgontimmarna.

Abonnenter belägna i området kring Idehult, Madesjö, Kungshall och Rismåla kan uppleva störningar samt dåligt vattentryck under resterande delen av kvällen och natten.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.
___________________________________________________________

2018-04-29 kl 19:20

Abonnenter belägna i området kring Idehult, Madesjö, Kungshall och Rismåla kan uppleva störningar samt dåligt vattentryck under resterande delen av kvällen och natten. Vattendistributionen är åter i drift och arbetet med att fylla reservoarerna fortlöper. Vi ber samtliga abonnenter att hushålla med vattnet och undvika stora uttag.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.
___________________________________________________________

2018-04-29 kl 18:50
Vattenförsörjningen är åter i drift men vi ber samtliga abonnenter att hushålla med vattnet. Arbetet med att fylla reservoarerna pågår. Vi uppdaterar hemsidan löpande med mer driftinformation.
___________________________________________________________

2018-04-29 kl 17:00
Vi upplever just nu stora problem med vattenleveransen i Nybro tätort. Vi ber därför samtliga abonnenter att vara hushålla med vattnet. Felsökning pågår och vi kommer uppdatera hemsidan löpande med mer information.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Avbrott vattenleverans

Status

Felet åtgärdat