Störningar i vattenleveransen, Järnvägsgatan

12:00

Samtliga fastigheter har återigen en fungerande vattenförsörjning.

Vi rekommenderar samtliga fastigheter som matas via den provisoriska vattenförsörjningen att ha en vattenkran på rin för att undvika att den provisoriska ledningen fryser.

———————————————

11:15

Arbetet fortlöper och flertalet fastigheter har återigen en fungerande vattenförsörjning.

Vi rekommenderar samtliga fastigheter som matas via den provisoriska vattenförsörjningen att ha en vattenkran på rin när temperaturen underskrider 0 grader.

Provisorisk vattentank står placerad utanför Järnvägsgatan 35-37.

——————————————-

09:00

Störningar av vattenleveransen på Järnvägsgatan från Villhemsgatan till Jakobsgatans anslutning i öster. Ledningsarbete pågår och vi beräknar att samtliga drabbade hushåll åter har en fungerande vattenförsörjning inom den närmsta timmen.
Kortare avbrott i vattenförsörjningen kan förekomma under ledningsarbetet.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Avbrott vattenleverans

Status

Felet åtgärdat