Störningar i vattenleveransen Alsjöholm

20:53

samtliga berörda abonnenter skall nu åter ha en fungerande vattenförsörjning.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

—————————————-

I samband med entreprenadarbete med vatten- och spillvattenledningsnätet har ett rörbrott inom arbetsområdet uppkommit. Arbetet med att laga ledningssträckan samt att förse berörda abonenter med provosorisk vattenförsörjning pågår och beräknas vara färdigt kl 18.00 idag tisdag den 25 september.

Abonennter i västra Alsjöholm kan därför uppleva stora störningar i vattenleveransen. Vid akut vattenbehov finns tappkranar vid vattenverket (vinkelvägen 4)

 

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsjöholm

Feltyp

Avbrott vattenleverans

Status

Arbete pågår