Sandslätt

Brand i kabelskåp

Verksamhet

Elnät

Område

Alsterbro

Feltyp

Elavbrott

Status

Felet åtgärdat