Rökning av dagvattenanslutningar i Nybro

I Nybro undersöker Nybro Energi dagvattenledningar genom att skicka in rök i dem. Vit luktfri rök kommer att synas på flera ställen i samhället. Arbetet kommer att pågå 2-3 veckor med start den 16 januari. Mer information nedan.

Rökning av dagvattenanslutningar i Nybro, vecka 3-6

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Rökning av dagvattenledningar

Status

Arbete pågår