Renspolning av vattenledningsnätet, Nybro tätort 20/4-10/7

Renspolning av vattenledningsnätet i Nybro tätort

Pollex AB kommer med start den 20 april 2020 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Nybro tätort på uppdrag av Nybro Energi. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden. Arbetet kommer utföras som en del av Nybro Energis strategiska underhållsplan av den norra delen av Nybro tätort.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningsträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringar (järn och mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas den 20 april och pågå till den 10 juli 2020.

Luft- och vattenspolning delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi kundtjänst

0481-451 76

Berörda adresser är följande:

Vecka 26: Näsmans väg, Hagvägen, Backvägen, Gårdsvägen, Hedvägen, Åkervägen, Dammgatan, Kullagatan, Bidalitevägen, Idehultsgatan, Desemålavägen, Morgonstigen samt Aftonstigen.

Vecka 27: Svampvägen, Bidalitevägen, Kuskens gränd, Körsvennens gränd, Allfarvägen, Skrindvägen, Högalundsvägen, Landåvägen, Karossvägen, Droskvägen, Smedjelundsvägen, Resebovägen, Blads väg, Rismåla gård samt Orreforsvägen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Arbete pågår