Renspolning av vattenledningsnätet i Nybro tätort. 1/5 – 13/7 2018.

Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden. Arbetet kommer utföras som en del av Nybro Energis strategiska underhållsplan

Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran eller spolar på toaletten under den tid som spolningen pågår, detta kan innebära att eventuella värmeanläggningar etc. fylls med luft och slutar fungera. Använd därför inget vatten under den tid ni blivit aviserade för.

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Därför bör kallvattenkranen närmast mätaren inom fastigheten alternativt utkastaren öppnas försiktigt så att eventuell luft och missfärgning släps ut. Undvik att spola i flera kranar samtidigt. Notera att flertalet kranar inom fastigheten kan vara filterförsedda vilket kan bidra till att missfärgningen kvarstår. Spola ej i toalettstolen eller duschen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Renspolning av vattenledningsnätet i Nybro tätort.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Planerat avbrott