Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen natten mellan tisdag och onsdag

Natten mellan tisdag 28/3 och onsdag 29/3 kommer det vara störningar i fjärrvärmeleveransen i stora delar av Nybro stad på grund av ett stort omkopplingsarbete på fjärrvärmenätet. De östra delarna av staden norr om järnvägen kommer få värmen helt avstängd mellan 21.00 och 06.00.

Detta kommer att påverka både värme och varmvatten för alla våra fjärrvärmekunder. Arbetet sker nattetid för att störningarna ska märkas så lite som möjligt.