Planerat arbete med läcksökning i Nybro tätort.

Ett viktigt mål för Nybro Energi är att minska vattenförluster som härstammar från läckor på ledningsnätet.

För att minimera utläckaget i ledningsnät utförs kontinuerligt läcksökning på nätet.

Läcksökning kommer utföras i Nybro tätort under vecka 21 (20-24/5) Personal från Nybro Energi kan under arbetet komma att behöva beträda privata fastigheter.

Arbetet kan orsaka enstaka korta störningar på vattenleveransen i Nybro tätort.

Tappa upp vatten i förväg så att ni klarar ert behov.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

 

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Läcksökning pågår