Planerat arbete med läcksökning i Alsterbro, Skoghult och Kråksmåla

Planerat arbete med läcksökning i Alsterbro, Skoghult och Kråksmåla.

Vi har upptäckt att det finns en vattenläcka i området runt Alsterbro läcksökning kommer ske natten mellan söndag 21/1 och måndag 22/1.  Enstaka korta störningar på vattenleveransen kan ske i området norr om Badhusgatan.

Uppdatering 2018-01-24

Läckan är nu lokaliserad. Reparationsarbetet påbörjas på tisdag 30/1.

Uppdatering 2018-01-22, 10:00
Efter läcksökningen i natt har vi nu en ganska bra koll på var vattenläckan befinner sig. För att ta reda på det mer exakt kommer läcksökningen att fortsätta även under morgondagen (tisdag 23 januari). Vi räknar med att ingen ska behöva bli av med vattnet under läcksökningen.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.

Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsterbro

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Läcksökning pågår