Planerat arbete i Hinshult den 15 november

Under onsdagen den 15 november kommer vi att bygga om vår tryckstegringsstation i Hinshult. Arbetet startar vid 8.00 och kan innebära vissa störningar på dricksvattenleveransen i området. Målet är att arbetet ska slutföras under dagen och att inga kunder ska vara utan vatten.

-------------------------

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Här kan du läsa mer om Missfärgat vatten

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Hinshult

Feltyp

Planerat arbete