Planerad VA-förnyelse, Peder Djups Gata

Nybro Energi utför just nu en planerad ledningsförnyelse på avloppsnätet samt dricksvattennätet på Peder Djups Gata, Nybro tätort.

Arbetet är planerat att starta i januari och vara klart 15 juni, 2020.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss:

Arbetsledare på plats: Andreas Karlsson, 073-334 73 10

Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

 

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Arbete pågår