Missfärgat vatten Alsterbro

I samband med läcksökningsarbete omkring Furugatan i Alsterbro samhälle under förmiddagen tisdag 30/1 2018 kan det förekomma missfärgat vatten i området.

Gator som berörs av missfärgningen är främst:
Furugatan
Bjällingsgatan
Färgerivägen
Klockvägen
Sliperigatan
Björkstigen
Bollstigen
Björkmans väg

Men även intilliggande gator och område kan beröras av missfärgningen.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsterbro