Kommande VA-arbete Emmabodavägen

Kommande VA-arbete Emmabodavägen

 

Med start vecka 24 påbörjas omläggning av ledningar för vatten och avlopp i området runt och längs Emmabodavägen (korsningen från Madesjövägen ner till Bangatan samt Snickaregatan och Herkulesgatan fram till Sågaregatan). I samband med detta arbete uppdateras ledningar för elnät och fjärrvärme samt ny kanalisation för fiber. Området kommer även få en ny gång och cykelbana.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området och beräknas vara klart i februari 2023.

Berörd sträcka är grönmarkerad i kartan nedan.

Entreprenör – Kanonaden, Svevia, Nybro Kommun

 

Verksamhet: Vatten/Avlopp

Område: Nybro

Status: Arbete pågår

Emmabodavägen, Nybro, Sverige

Kommande VA-arbete Emmabodavägen

Emmabodavägen, Nybro, Sverige