Fiberstörning 16 mars Alsterbro och Bäckebo

Fiberanslutning stängs kl 09:00-12:00 pga underhållsarbete. Berörda områden är Bäckebo och Alsterbro (skolan, fröjdekulla)

Vår förhoppning är att arbetet tar kortare tid.

Vid frågor kontakta Christer Thomasson, Projektledare fiber, Tele: 0481-453 19

christer.thomasson@nybroenergi.se

 

Verksamhet: Fibernät

Område: Alsterbro

Feltyp: Planerat avbrott

Status: Arbete pågår

Alsterbro skola, Alsterbro, Sverige

Fiberstörning 16 mars Alsterbro och Bäckebo

Alsterbro skola, Alsterbro, Sverige