16:20. Strömmen åter i Brokagärde

Uppdatering: kl16:22 fick sista kunderna strömmen tillbaka. Kunder i Brokagärde är strömlösa. Vi beräknar att strömmen är åter 15:30.

Verksamhet: Elnät

Område: Nybro

Feltyp: Elavbrott

Status: Reparation pågår

Nybro

16:20. Strömmen åter i Brokagärde

Nybro