Driftstörningar Vatten/Avlopp i Örsjö

Vattenförbrukningen har stigit i Örsjö och vi befarar en läcka i vattenledningsnätet. Personal från Mark och service har påbörjat en läcksökning under förmiddagen och det kan uppstå störningar i vattenförsörjningen i samband med detta.

2017-12-19 – uppdatering
Under gårdagen har personal från Mark och Service i samarbete med beredskapspersonal på VA utfört läcksökning på vattenledningsnätet i Örsjö under natten mellan måndag-tisdag och lyckats hitta en sträcka med onormalt hög förbrukning. Under dagen sker försök att  lokalisera det exakta läget så att åtgärder kan vidtas för att laga läckan.

2017-12-20 – uppdatering

Läckan är helt lokaliserad och finns på vägen mellan Nybrovägen via fotbollsplanen och reningsverket. Inga abonnenter är drabbade för tillfället och vi räknar med att inte behöva stänga av vattnet för några bostäder under själva lagningsarbetet.

—————————————————

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Örsjö

Feltyp

Vattenläcka

Status

Läcksökning pågår