Driftstörning elnät och fjärrvärme Nybro Centralort

2019-01-11 15:20
Problemen med elleveransen gör även att vi för närvarande har problem med fjärrvärmeleveransen i tätorten.

2019-01-11 15:00

Delar av Nybro tätort är för närvarande strömlöst. Felsökning pågår.

Verksamhet

Elnät

Område

Nybro

Feltyp

Elavbrott

Status

Felsökning pågår