Driftstörning dricksvattenleverans Alsjöholm.

Under fredagen den 26 oktober 2018 kommer omkopplingsarbete att göras i samband med den VA-entreprenad som pågår i Alsjöholm. Detta innebär att all distribution av dricksvatten tillfälligt kommer att stängas av.

Avstängningen kommer att beröra samtliga abonnenter anslutna till det kommunala dricksvattennätet i Alsjöholm och kommer att pågå mellan 08.00 och 12.00.

Det finns även möjlighet att hämta vatten på anvisat tappställe på vattenverket, Virkesvägen 4. (Se blå markering på kartbild nedan)

 

Ett tips är att tappa upp vatten i förväg så att du klarar ditt vattenbehov under den angivna tiden.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst

 

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsjöholm

Feltyp

Avbrott vattenleverans

Status

Arbete pågår