Driftstörning dricksvattenleverans Alsjöholm.

2018-11-27 kl 16:00

P.g.a. av de entreprenadarbeten som utförs i Alsjöholm finns det för risk för de abonnenter som försörjs med provisoriskvatten att ledningarna fryser.

Vi ber därför abonnenter med provisoriskvatrenförsörjning ha en kran lite på rinn under resterande delar av dygnet.

Skulle problem uppkomma ber vi er kontakta entreprenören AKEA AB. Andreas Karlsson 073-334 73 10.

 

2018-11-26 kl 17:15

P.g.a. av de entreprenadarbeten som utförs i Alsjöholm kan det under eftermiddagen  förekomma störningar i dricksvattenleveransen. problemet beräknas vara färdigställt tisdag 2018-11-27 kl 13:00

Entreprenören AKEA AB kommer kontakta boende i området under kvällen för att informera kring situationen.

Vi ber därför abonnenter med provisoriskvatrenförsörjning ha en kran lite på rinn under resterande delar av dygnet.

Det finns möjlighet att hämta vatten på anvisat tappställe på vattenverket, Virkesvägen 4. (Se blå markering på kartbild nedan)

 

2018-11-26 kl 16:00

texten uppdateras löpande

arvetet med att lösa vattenproblematiken pågår.

Vi ber därför abonnenter med provisoriskvatrenförsörjning ha en kran lite på rinn under de kallaste timmarna på dygnet.

 

P.g.a. av de entreprenadarbeten som utförs i Alsjöholm kan det under förmiddagen förekomma störningar i dricksvattenleveransen. problemet beräknas vara färdigställt måndag 2018-11-26 kl 13:30

 

Det finns även möjlighet att hämta vatten på anvisat tappställe på vattenverket, Virkesvägen 4. (Se blå markering på kartbild nedan)

 

 

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst

 

Område

Alsjöholm

Feltyp

Avbrott vattenleverans

Status

Felet åtgärdat