Dricksvatten kring Orrefors

Mellan måndag 29/10 till onsdag 31/10 kan det hända att fastigheter kring Orrefors, Flygsfors, Gadderås, Flerohopp, Gullaskruv och Målerås får driftstörningar på dricksvattnet.

Nybro Energi strävar efter att ha täta vattenledningsnät för att minska förlusterna av vatten. I Orrefors har vi under en längre tid haft problem med flera mindre läckor som är svåra att upptäcka eftersom vattnet rinner ut under markytan. Vi kommer således att göra en grundlig läckundersökning för att komma till rätta med problematiken i Orrefors. Under arbetet kan driftpersonal komma att behöva beträda fastigheter beroende på var vattenläckorna finns.

Ett tips är att tappa upp vatten i förväg så att du som berörs klarar ditt vattenbehov vid eventuell driftstörning.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Orrefors

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Läcksökning pågår