Brandpostspolning – Nybro Tätort

Med start i November 2020 kommer Nybro Energi och Nybro Kommun i samarbete med  Räddningstjänsten Nybro Kommun utföra brandpostspolning i Nybro tätort.

I början av vecka 3 pågår arbetet primärt i området kring Madesjö, Västeräng och Pukeberg.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

 


Med start i November 2020 kommer Nybro Energi och Nybro Kommun i samarbete med  Räddningstjänsten Nybro Kommun utföra brandpostspolning i Nybro tätort.

I början av vecka 52 pågår arbetet primärt i området kring Madesjö och Pukeberg.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

 


Med start i November 2020 kommer Nybro Energi och Nybro Kommun i samarbete med  Räddningstjänsten Nybro Kommun utföra brandpostspolning i Nybro tätort.

I slutet av vecka 51 pågår arbetet primärt i området kring Madesjö. Vi upplever att påverkan på framförallt färgen på vattnet är större i detta området vilket också kan upplevas av våra abonnenter.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

————

Med start i November 2020 kommer Nybro Energi och Nybro Kommun i samarbete med  Räddningstjänsten Nybro Kommun utföra brandpostspolning i Nybro tätort.

I början av vecka 51 pågår arbetet primärt i området kring Myrdahlen. Vi upplever att påverkan på framförallt färgen på vattnet är större i detta området vilket också kan upplevas av våra abonnenter.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

————

Med start i November 2020 kommer Nybro Energi och Nybro Kommun i samarbete med Räddningstjänsten Nybro Kommun utföra brandpostspolning i Nybro tätort.

Syftet med brandpostspolningen är att säkerställa fullgott flöde och tryck i respektive brandpost för att räddningstjänsten skall kunna utföra en säker och effektiv släckinsats i händelse av brand.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

 

 

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro kommun

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Arbete pågår