Alsterbro vattenläcka

2018-02-12
Vattenläckan är lokaliserad och åtgärdad. En ledningssträcka är bortkopplad vilket kan medföra lågt tryck för fastigheter belägna på:
Furugatan
Bjällingsgatan
Färgerivägen
Klockvägen
Sliperigatan
Björkstigen
Bollstigen
Björkmans väg

Men även intilliggande gator och område kan beröras av lågt tryck.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.

Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

 

2018-02-11 Vattenläcka i Alsterbro. Några hushåll kan få ett lågt tryck.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsterbro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Reparation pågår