Vattenläcka Grönvägen – Nybro tätort

2018-11-22 kl 15:35

(Texten uppdateras löpande)

___________________________

Arbetet med att laga vattenläckan är slutfört. Berörda abonnenter beräknas åter har en fungerande vattenförsörjning.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst

 

 

2018-11-22 kl 15:05

(Texten uppdateras löpande)

___________________________

Arbetet med att laga vattenläckan pågår. Berörda abonnenter beräknas åter har en fungerande vattenförsörjning torsdag 22 november kl 16:00.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst

2018-11-22 kl 13:30

(Texten uppdateras löpande)

___________________________

Arbetet med att laga vattenläckan pågår. Berörda abonnenter beräknas åter har en fungerande vattenförsörjning torsdag 22 november kl 20:00.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst

 

2018-11-22 kl 09:30

(Texten uppdateras löpande)

___________________________

Vattenläckan i korsningen Grönvägen/Linneavägen kräver att vi behöver koppla bort ett större område än vi tidigare befarat.

Vattnet kommer att vara avstängt mellan 09.00 och 16.00 den 22 november 2018 och berör följande adresser:

Frejagatan 2-4

Grönskogsgatan 3-6D

Grönvägen 4-34

Linneavägen 4-16

Odengaan 2-12

Strömgatan 4-8

Villagatan 1-16

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst

2018-11-22 kl 06:30

___________________________

Nybro Energi kommer under torsdagen den 22 november att reparera en akut vattenläcka i korsningen Grönvägen/Linneavägen

Medan reparationsarbetet pågår kommer dricksvattenleverans till ett antal fastigheter att stängas av.

 

Vattnet kommer att vara avstängt mellan 09.00 och 16.00 den 22 november 2018 och berör följande adresser:

Grönvägen 4 – 34

Frejagatan 2

Linneavägen 16

Odengatan 2

Villagatan 11 & 16

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Vattenläcka

Status

Arbete pågår