Dricksvatten i Nybro tätort

Nybro Energi kommer under tisdagen den 20 november att utföra reparationsarbete på Sturegatan. Medan arbetet pågår kommer dricksvattenleveransen till ett antal fastigheter att stängas av.

Vattnet kommer att vara avstängt kl 13.00 -16.00 den 20 november 2018, och berör följande adresser:

Norra Långgatan 6-18 Jämna nummer
Norra Långgatan 21-23 udda nummer
Sturegatan 20 A-F
Sturegatan 21

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst!

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Avbrott vattenleverans

Status

Reparation pågår