Vattenläcka Nybro Tätort

2018-07-11 Kl 15:00
Pågående läcksökningsarbete i Nybro tätort är nu avslutad med gott resultat. Orsaken till läckan berodde till största del på att ett par ventiler på ledningsnätet börjat läcka. Dessa har lokaliserats och lagningarna är avklarade.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

2018-07-09 Kl 15:00

Under helgen uppmärksammades en vattenläcka inom distributionsområde för Nybro Tätort.
Personal har under dagen varit ute och läcksökt, vilket kommer fortsätta under natten mellan måndag 9/7 och tisdag 10/7. Under tiden läcksökning pågår, kan detta medföra kortare avbrott i vattenleveransen för vissa abonnenter.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar.
Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.
Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola försiktigt i kranen.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Driftstörning

Status

Läcksökning pågår