15/1 Driftstörning dricksvatten Sveavägen

2020-01-15 Kl: 15:00

Samtliga berörda abonnenter ska nu ha fått tillbaka vattnet.


Under fredagen den 15/1 kommer ett reparationsarbete att utföras på dricksvattennätet på Sveavägen, Nybro tätort. Detta innebär att vattnet kommer att stängas av för vissa abonnenter under dagen.

Avstängning kommer att ske kl: 10.00-16.00. Berörda adresser som drabbas av vattenavstängningen vid denna tid är:

-Sveavägen 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27 A-C, 29, 31, 33, 35, 37, 39 samt 41

-Borgmästaregatan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 samt 30

Tappa gärna upp vatten i förväg så att du klarar ditt hushållsbehov av dricksvatten under tiden för avstängning.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Nybro Energis kundtjänst 0481-451 76

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Nybro

Feltyp

Driftstörning

Status

Arbete pågår