Kommunalt vatten

De flesta som bor i någon av kommunens större tätorter har kommunal vattenförsörjning. Nybro Energi sköter och ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i Nybro kommun. Vi driver sex vattenverk runt om i kommunen.

Vattenverk

Vårt största vattenverk är det i Gårdsryd som förser hela Nybro stad med vatten. Våra övriga fem vattenverk finns i Alsjöholm, Bäckebo, Knivingaryd, Orrefors och Örsjö. Våra rättigheter och skyldigheter avseende vattenförsörjningen regleras i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA).

ABVA-Nybro Kommun – PDF (1 MB)

Information om vattenkvaliteten vid våra verk

Tänk dig en dag utan vatten

Enskild dricksvattenbrunn

Tips, information och kontaktperson för dig med enskild dricksvattenbrunn hittar du på Nybro kommuns hemsida.

http://nybro.se/miljo-boende/bo-bygga/vatten-avlopp/enskild-dricksvattenbrunn/

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

» Kommunalt vatten Kommunalt avlopp V/A-avgifter Vattenskyddsområden