Rökning av dagvattenanslutningar i Nybro, vecka 3-6

Företaget Svapipe AB kommer på uppdrag av Nybro Energi – Vatten & Avlopp att kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar runt Linnéasjön i Nybro. Syftet med undersökningen är att så småningom kunna minska det extra inflöde i spillvattenledningsnätet som sker vid nederbörd. Detta extra inflöde medför en stor onödig miljöbelastning samt ökar risken för källaröversvämning.

Arbetet kommer att utföras under cirka 3 veckor med start den 16 januari. Under arbetet kommer vi behöva gå in på och utföra arbete på de flesta privata tomter i området. De fastigheter som blir berörda kommer att få mer information i brevlådan.

Undersökningen sker med rök

För att på snabbaste sätt undersöka anslutningarna använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm. Röken är en helt ofarlig teaterrök. Skulle röken komma in i huset är det bara att vädra ut den. Det kommer att ryka på många håll i Nybro under dessa veckor. Detta är helt normalt och som sagt helt ofarligt.

Berörda fastigheter

Via länken hittar du en karta över de fastigheter som är berörda:

Berörda fastigheter – karta

Svapipe kommer behöva beträda och utföra arbete på dessa tomter. De behöver aldrig komma in i huset vilket innebär att de boende inte behöver vara hemma under tiden.

Inför inventeringen ber vi fastighetsägare göra följande

  • Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, tänk även på golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fyll på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i huset.
  • Vi ber också alla att före inventeringen startar ta fram och frilägga de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvatten som finns på tomten. Brunnarna kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken.

Svapipe kommer att tömma alla brunnar som är framtagna kostnadsfritt som en service till alla boende. Brunnarna finns där för att man då och så ska kunna tömma dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och medföra fuktskador på fastigheten.

OBS! Om brunnen inte är frilagd kan vi tyvärr inte rensa den. 

Kontakt

Vi hoppas att inventeringen inte ska vålla er något besvär. Om du har några frågor är du välkommen att antingen kontakta oss på Nybro Energi eller Svapipe.

Svapipe
Dennis Skoglund – 0733-69 36 04

Nybro Energi
Johan Johannesson – 0481-453 39