Målerås

I Målerås samhälle pågår utbyggnaden av ett fibernät. Just nu sker ingrävning på tomtmark och inga större störningar för framkomligheten ska förekomma.

Kontaktperson: Christer Thomasson 0481-453 19