Göstorp – Madesjösjön

I området kring Göstorp och Madesjösjön gräver vi ner elkablar för att kunna ta bort luftledningar. Detta gör vi för att öka leveranssäkerheten i området. I samband med nedgrävningen lägger vi även ned kanalisation för fiber.

Arbetet kommer att medföra en del planerade strömavbrott för elabonnenter (informeras i förväg direkt till de boende) och lite sämre framkomlighet för trafikanterna längs gamla Örsjövägen.

Start: Vecka 40