Pågående arbeten

Här hittar du information från samtliga verksamhetsområden om våra pågående underhålls- och utbyggnadsarbeten.

Renspolning av vattenledningsnätet i Nybro tätort.

Pollex AB kommer med start i maj 2018 att utföra renspolning av vattenlednin [...]

Järnvägsgatan

Arbete med att renovera vatten- och avloppsledningar på Järnvägsgatan att genomf [...]

Göstorp - Madesjösjön

I området kring Göstorp och Madesjösjön gräver vi ner elkablar för att kunna ta [...]

Målerås

I Målerås samhälle pågår utbyggnaden av ett fibernät. Just nu sker ingrävning på [...]

Rökning av dagvattenanslutningar i Nybro, vecka 3-6

Företaget Svapipe AB kommer på uppdrag av Nybro Energi - Vatten & Avlopp att [...]

Rökning av dagvattenanslutningar i Bäckebo, vecka 2-3

Företaget Svapipe AB kommer på uppdrag av Nybro Energi - Vatten & Avlopp att [...]