Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten.

För information gällande fiberutbyggnaden hänvisar vi till varje område som du finner under Fibernät – Landsbygd.

Avstängning av riksväg 125

Nybro Energi samförlägger grävning av fiber samt vatten och avlopp utmed riksväg [...]

VA-arbete Resebovägen/Högalundsvägen

Under vecka 45 till 52 kan vägen vara svårframkomlig vissa perioder eftersom ett [...]

VA-arbete Alsjöholm - Sidovägen/Teodors väg/Alsjövägen.

VA-arbete Sidovägen/Teodors väg/Alsjövägen Under vecka 37 till och med vecka [...]

VA-arbete Nybro tätort - Skånegatan

VA-arbete Skånegatan Under vecka 38 till och med vecka 48 kommer Nybro Energi [...]

Spolning av spill- och dagvattennätet - Nybro tätort.

På uppdrag av Nybro Energi kommer företaget Molins att utföra underhållsspolning [...]

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst