Pågående arbeten

Här hittar du information från samtliga verksamhetsområden om våra pågående underhålls- och utbyggnadsarbeten.

Renovering av vattenledning på Grönvägen

På delen av Grönvägen mellan Stora Nygatan och Smålandsgatan renoverar vi lednin [...]

Bäckebo-Luvehult

Mellan Bäckebo och Luvehult gräver vi ner elkablar för att kunna ta bort luftlin [...]

Kristvallabrunn

Grävning av fiber på hela orten. Samförläggning avseende gatubelysningen sker i [...]

Paradiset - Lejongatan, Sturegatan, Olofsgatan

Här byter vi elledningar och gatubelysning för att stärka nätet och säkra elleve [...]