Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten.

För information gällande fiberutbyggnaden hänvisar vi till varje område som du finner under Fibernät – Landsbygd.

Renspolning av vattenledningsnätet i Nybro tätort.

Pollex AB kommer med start i maj 2018 att utföra renspolning av vattenlednin [...]