Pågående arbeten

Här hittar du information från samtliga verksamhetsområden om våra pågående underhålls- och utbyggnadsarbeten.

Järnvägsgatan

Under sensommar och höst kommer arbete med att renovera vatten- och avloppsledni [...]

Renovering av vattenledning på Grönvägen

På delen av Grönvägen mellan Stora Nygatan och Smålandsgatan renoverar vi lednin [...]

Göstorp - Madesjösjön

I området kring Göstorp och Madesjösjön gräver vi ner elkablar för att kunna ta [...]

Målerås

I Målerås samhälle pågår utbyggnaden av ett fibernät. Just nu sker ingrävning på [...]

Svartbäcksmåla

Med start vecka 33 kommer arbetet med att bygga ut nya vatten- och avloppslednin [...]