Uppdaterat 26 juli, vattenläge i Alsjöholm

Vattenläget i Alsjöholm är ansträngt och vi arbetar just nu med att åtgärda problemet. Vi uppmanar alla med kommunalt vatten att vara aktsamma med hur man använder sitt vatten.

Förbrukningen av vatten framför allt nattetid fortsätter vara högre än normalt. Nybro Energi förser i dagsläget Alsjöholm med vatten via externt vatten via tankbil.

Vi vill därför uppmana invånarna i hela Alsjöholm att spara på dricksvattnet.

Vi har ett tekniskt problem på en av uttagsbrunnarna i Alsjöholm, vilket innebär att vi inte har någon reservkapacitet där. För att lösa detta har vi borrat vi två nya hål för uttagsbrunnar. Detta är nu färdigborrade och just nu provpumpar vi för att se kapacitet och vattentillgång. Vattnet som pumpas ut i anslutning till detta arbete låter vi rinna ner för att bli nytt grundvatten. När detta arbete är klart räknar vi med en ökad kapacitet i Alsjöholm.

Vi har inte infört något bevattningsförbud men vi ber alla att inte slösa med dricksvattnet så att vi förhoppningsvis slipper bevattningsförbud.

Var vattensmart!

 • Fyll inte poolen med dricksvatten – vare sig från egen kran eller vattenposter
 • Vattna inte gräsmatta eller planteringar med dricksvatten
 • Duscha istället för att bada
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet
 • Fyll disk- och tvätt maskinen helt innan du kör dem
 • Fyll en tillbringare med vatten och ställ i kylen för att få kallt vatten att dricka

Det här är också bra att veta:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskintvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.