Kraftvärmeverket Transtorp

I september 2016 hade vi den officiella invigningen av vårt nya avfallseldade kraftvärmeverk. Här omvandlar vi regionalt utsorterat hushållsavfall till el och värme. Vi tar med andra ord vara på den energi som annars hade gått till spillo. Detta kallas för energiåtervinning. Du kan läsa mer om arbetet med Kraftvärmeverket här:

NybroEnergi – Nytt Kraftvärmeverk – PDF (5 MB)

Teknisk fakta

  • Kraftvärmeverket har tillstånd att förbränna 60 000 ton sorterat hushållsavfall per år. Avfallet kommer i dagsläget främst från södra Kalmar län och Blekinge.
  • Pannan har en bubblande fluidiserande bädd och en effekt på 22 MWth
  • Kraftvärmeverket levererar cirka 40 GWh el per år
  • I den stora ackumulatortanken lagras 10 000 m3 varmvatten. Den används som en buffert och kan värmas eller mata ut värme till fjärrvärmenätet efter behov.

Mer om energiåtervinning

Frågor och svar om energiåtervinning av avfall

 

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

» Kraftvärmeverket Transtorp Energiåtervinning av avfall