Vår produktion av fjärrvärme

Nybro Energi producerar främst värme i det avfallseldade Kraftvärmeverket i Transtorp. Här producerar vi värme och el året runt. Du kan läsa mer om Kraftvärmeverket här

Förutom Kraftvärmeverket har vi två biopannor inne på Kährs, där vi eldar det spån som faller inom produktionen. Pannorna på Kährs används främst vintertid och vid driftavbrott på Transtorp.

Dessutom har vi två mindre pannor i Orrefors och Alsterbro.

 

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

Kraftvärmeverket Transtorp Energiåtervinning av avfall