Fiberprojekt Flerohopp/Rugstorp

Området som vi kallar Flerohopp/Rugstorp är markerat i kartan ovan. För detta område har vi sökt bidrag från Jordbruksverket för att bygga ett fibernät på landsbygden.

Om du inte redan har lämnat din intresseanmälan kan du göra det direkt i vår fiberportal. Här hittar du också information om aktuella tjänster och priser i nätet.
http://fiber.nybroenergi.se

Öppen fiber

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet samt bygga ett öppet fibernät i angivet område. Ett öppet fibernät innebär att alla leverantörer som vill har möjlighet att sälja sina tjänster i nätet på lika villkor.

Kontaktperson

Josefine Dahlgren är kontaktperson för projektet. Hör av er till henne om du har några frågor.
josefine.dahlgren@nybroenergi.se
0481-45 418


2018-04-09

Inbjudan till informationsmöte

Nybro Energi vill nu bjuda in alla fastighetsägare i området Rugstorp/Flerohopp till ett informationsmöte gällande fiberutbyggnaden i ert område.
Vi har fått indikationer på att nya pengar är på ingång för fiberutbyggnaden. Detta betyder att vi nu behöver jobba tillsammans för att få in de sista intresseanmälningarna för att komma upp i anslutningsgrad. Vi har kommit en bit på vägen men saknar fortfarande en del anmälningar. I dagsläget räcker det med en intresseanmälan som görs via vår hemsida eller via blankett.
På detta möte går vi igenom vad som krävs för att vi ska få bidrag. Vi har fram till den sista april på oss att komma upp i den  anslutningsgrad som krävs för bidrag. I oktober stängs två telestationer ner i detta område vilket att detta blir ännu viktigare att få till.
Vi kommer hålla två möten under vecka 16. Bjud gärna in grannar som är tveksamma och vi är väldigt tacksamma för spridning av denna information.

17 april 18:30 Bygdegården Bäckebo
19 april 18:30 Folkets hus Flerohopp


2018-03-16

Vi har fått indikationer på att nya pengar är på ingång för fiberutbyggnaden i vårt område!

Detta betyder att det vi nu behöver jobba tillsammans för att få in de sista intresseanmälningarna för att komma upp i anslutningsgrad. Vi har kommit en bit på vägen redan men saknar fortfarande en del anmälningar. I bifogad fil finns tre flikar, intresserade (har gjort en intresseanmälan), klara (har skrivit på ett avtal) samt oklar (ej intresseanmälan eller avtal). P Boende står för permanentboende och dessa är extra viktiga att få in då dessa adresser ligger till grund för anslutningsgraden.

I dagsläget räcker det med en intresseanmälan som görs via Nybro Energis hemsida. Se länk nedan,

https://fiber.nybroenergi.se/

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få för att samla in dessa sista adresser så sprid gärna denna informationen i era kanaler!


2018-03-09

Vi har nu samlat in fiberavtal i samhället och har börjat med projekteringen. Ansökan till Trafikverket om vilka vägar vi vill gräva utefter är inskickad. Trafikverket har långa handläggningstider och vi väntar besked från dem framåt sommaren. Under tiden vi väntar in tillståndet om att få gräva inne i samhället kommer vi påbörja grävningen av stamnätet för att ta oss till Flerohopp. Grävningen från Nybro (Resebo) mot Flerohopp kommer påbörjas denna månad.


2017-12-18

Statusen för detta område ligger kvar enligt nedan. Jag får frågor från er som bor i området om det är något ni kan göra, och det ni kan göra i dagsläget är att hjälpa till att informera om läget samt hjälpa till att informera om att man ska göra en intresseanmälan, om detta inte redan är gjort. Det är intresseanmälningarna som vi går på sedan när vi uppdaterar er ansökan om att få bidragspengar.

Anmäler sitt intresse gör man via hemsidan här ovan.


2017-09-11

Jag har tyvärr ingen mer information att ge gällande bidrag för detta område. Vi inväntar besked gällande utdelning av mer regeringspengar för att kunna gräva ut fiber till de områden som tidigare ej fått bidrag. Ansökan ligger inne och kommer uppdateras när besked kommer.


2017-06-22

Nedan information har gått ut via mail till de kunder som vi har mailadress till,

Fiberinformation Flerohopp/Rugstorp

Du som får detta utskick har gjort en intresseanmälan för fiber hos oss på Nybro Energi. Din fastighet ligger i det område som vi kallar för Flerohopp/Rugstorp.

Vi har precis ritat om området så ett fåtal av er kan ha tillhört något annat område tidigare. Tyvärr fick vi inget bidrag för att bygga fiber i ert område i denna omgång då anslutningsgraden var för låg. Ansökan ligger dock fortfarande inne och vi kommer att uppdatera till nästa sökomgång. Vårt mål är fortsatt att alla i kommunen ska få tillgång till ett fibernät. Vi tittar även på andra möjligheter för att nå så många så möjligt så snabbt som möjligt. När nästa sökomgång är har vi inte fått besked om än utan återkommer om.

Samhället Flerohopp kommer vi att koppla upp i förväg och det kommer att ske under 2018. Vissa av er som har fastigheter utmed vårt stamnät har också en möjlighet att bli uppkopplade innan vi vet om vi får bidrag eller inte. Vi återkommer med information längre fram direkt till berörda fastighetsägare.

Vi återkommer när vi har mer information om nästa sökomgång för fiberbidrag. Vi uppdaterar också vår hemsida så fort vi har någon ny information.


2017-05-29

Jag har i dagsläget fått in ca 40 st avtal inne från Flerohopp. Ni som skickat in avtal ska ha fått skyltar i era trädgårdar. Ni som skickat in avtalen den senaste veckan har inte fått men de kommer i veckan. saknar ni någon skylt i slutet på veckan får ni gärna ringa så kommer jag ut med en ny.


2017-05-17

Jag har nu fått in ca 30 st avtal inne från Flerohopp. Jag kommer i veckan köra ut med era blåa skyltar till era trädgårdar. De som har skickat in avtal kommer få en skylt!


2017-05-10

Sedan jag skickade ut avtal med svarskuvert har jag fått ytterligare ett antal avtal. Vi har idag avtal på 24 st fastigheter inne i Flerohopp. Jag hoppas att vi kan få in fler denna veckan. Vi återkommer med mer information gällande utbyggnaden längre fram.


2017-04-28

Tyvärr har jag inte fått in så många avtal under de gångna veckorna. Jag kommer därför i ett försök att underlätta och få in fler avtal skicka ut avtal samt svarskuvert. Jag hoppas att detta kan göra att vi får in fler. Avtalen går endast ut till de som inte ännu inte skickat in och bor inne i Flerohopp.


2017-04-21

Nytt fiberavtal
Då det fanns otydligheter har vi nu reviderat fiberavtalet och förtydligat lite kring avtalets bindningstid. Dessa ändringar gäller givetvis även er som redan har skrivit på den första versionen av avtalet.

Fiberavtal FlerohoppRugstorp – Rev1 – PDF (134 KB)


2017-04-20

Jag har börjat få en ett antal avtal nu (ca 15 st). Är det så att man inte har möjlighet att skriva ut så är det bara skicka ett mail eller ringa så skickar jag ett avtal på posten. Jag tar gärna avtal från er som bor utanför byn också!


2017-04-13

Tack till alla ni som kom till Folkets hus i Flerohopp igår! Det var ett bra möte där vi på Nybro Energi fick möjlighet att berätta om hur vi ser på fiberutbyggnaden i kommunen och i området Flerohopp/Rugstorp. De som var på plats fick även möjlighet att ställa frågor. Som jag skrivit tidigare så är vi beroende av att få med oss byn för att kunna gräva ut till de som bor i utkanterna i området. Vi kan inte säga en tid vi kommer och gräver utan vi kan bara säga att vi kommer komma och gräva. 2020 ska fiberutbyggnaden vara klar, direktiv från ovan. Valet av operatör är självklart valfritt och vår uppgift är just nu bara att informera om vår utbyggnad och helhetsgreppet vi tar för fiber till hela kommunen. Från vår sida är utbyggnaden av en fungerande infrastruktur helt avgörande för en levande landsbygd!

 


2017-04-07

Välkommen på informationsmöte i Flerohopp!

Onsdag den 12 april kl 18.30 i Folkets hus. Vi kommer informera om fiberutbyggnaden och ni har möjlighet att ställa frågor. Sprid gärna information till era grannar!


2017-04-06

Vi har fått information om att en annan aktör visat intresse för att gräva i Flerohopp. Vi på Nybro Energi kommer att gräva fiber i Flerohpp. Vi har skickat in en ansökan om att få bidrag från Jordbruksverket och det är detta beslut som vi inväntar. Vi på Nybro Energi värnar om hela kommunen och har därför skickat in ansökan för att kunna gräva till alla, även landsbygd. För att vi ska kunna gräva till landsbygden krävs det att vi har samhällen och byar med oss. Fiberutbyggnaden är extremt viktig för kommunen och vår förhoppning med denna information är att ni som fått erbjudande från andra aktörer väljer att beställa er fiberanslutning av Nybro Energi, och detta för att vi ska få möjlighet att kunna gräva ut fibernätet till landsbygdsområdena samt skolor och övriga verksamheter som krävs för en levande landsbygd.

Jag vill veta mer - Fibernät

Jag vill veta mer om Nybro Energis fibernät